ref # 183

print
R 14 000 000 (701 754 EUR*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

± 5600 m2

GEVESTIGDE BESIGHEID VAN 25 JAAR TE KOOP IN WOLMARANSSTAD

HIERDIE GOED GEVESTIGDE BESIGHEID IS 'N MOET KOOP VIR DIE HEDENDAAGSE BELEGGER EN SLUIT DIE VOLGENDE IN:
- 5 X BRANDSTOF POMPE
- KAFEE MET 'N "DRIVE THRU"
- 3 X KANTOOR SPASIES VAN ONGEVEER 60m² IN
TOTAAL
- ONDERDAK PARKERING VIR 1 VOERTUIG
- SKADUNET WAT 20m X 6m OPPERVLAK BEDEK
- PALLISADE OMHEINING AGTER KANTOOR
SPASIES
- 1 X 60 KVA KRAGOPWEKKER
- 1 X 300 LITER KOMPRESSOR
- KAMERA STELSEL
- ALARM STELSEL - GEKOPPEL AAN MONITERING
- KOLLIGTE OP PERSEEL
- BUITE GEBOU WAT GEBRUIK WORD AS STOOR
PLEK ONGEVEER 20m X 13m
- PLAVEISEL WAT 50% VAN PERSEEL OPPERVLAK
BEDEK
- VASTE KONTRAK VAN COURIER GUY / PUDO
PAKKIES VERSENDINGS PUNT WORD DEUR NUWE
EIENAAR OOR GEVAT, WAT ELKE 2 JAAR HERNU
WORD - KRY HUUR INKOMSTE
- VASTE KONTRAK VAN SASOL WORD DEUR NUWE
EIENAAR OOR GEVAT WAT NOG GELDIG IS VIR 12
JAAR MET DIENS OOREENKOMS INGESLUIT
- BRANDSTOF AFLEWERING WORD OP
"CONSIGNMENT VOORRAAD" BASIS GEDOEN
- FINANSIëLE STATE SAL SLEGS AAN ERNSTIGE
KOPER/S VOORSIEN WORD

KRAG SERTIFIKAAT WORD DEUR VERKOPER VOORSIEN
OORDRAG KOSTES IS OP KOPER

KONTAK ONS GERUS VIR ENIGE VERDERE NAVRAE OF 'N AFSPRAAK VIR BESIGTIGING
JANNETTA 081 795 2987
RIAAN 082 576 4740

Message Agent